Rejestracja Uczestników

Niniejszy fomularz stanowi podstawę rejestracji na 14 edycję Battery Experts Forum.

Prosimy o wypełnienie formularza.

Uwaga wczesna rejestracja – rabat!

Wczesna rejetracja trwa do 30 czerwca 2017

Rejestracja Uczestników

Adres / Dane Kontaktowe

jeżeli dane do faktury są inne niż powyższe

19 wrzesień
20 wrzesień
21 wrzesień
Wczesna rejestracja bilet

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w 14 edycji Battery Experts Forum organizowanym przez BMZ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonard da Vinci 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udziału w 14 edycji Battery Experts Forum. Administratorem Danych Osobowych jest BMZ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Leonarda da Vinci 5, Poland*
Akcpetuję regulamin*